oktober 2024

lör12okt(okt 12)09:00lör23nov(nov 23)00:00Jorun Burman BergDIS12 oktober - 23 november Typ av Arrangemang:Utställning

Info

I det dunklas brist på ljus kan en mångfacetterad sanning undfly kravet om klarhet och finna en fristad. I utställningen DIS undersöker Jorun Burman Berg sanningens dunkla kvalitet i relation till konst och kunskap. Utställningen är en del av ett konstnärligt forskningsprojekt inom ramen för Bernadotteprogrammet.

BERNADOTTESTIPENDIAT

Jorun Burman Berg tilldelades ett stipendium inom Bernadotteprogrammet 2023

för sitt prövande konstnärskap som med avstamp i det oansenliga, banala och brutna ställer svåra frågor kring verklighetens beskaffenhet. På filosofisk grund, och med skenbar enkelhet, ställer hon samman olika typer av material i rumsliga gestaltningar för att undersöka konstens förmåga att närma sig ett slags ontologisk sanning.

Det föreslagna projektet är ett fortsatt inträngande i dialektiken mellan konst och vetenskap som i ömsesidigt beroende ses forma premisserna för såväl vår förståelse som oförståelse. Betoningen på sanningens dunkla kvaliteter ger det konsthistoriska begreppet ”klärobskyr” en ny och oväntad relevans.

Stipendiet omfattar 125 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Jorun Burman Berg, född 1984 i Stockholm, tog sin Masterexamen i filosofi vid Södertörns högskola 2022 och har sedan tidigare en Magisterexamen i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö 2011.