augusti 2024

lör24aug(aug 24)00:00lör05okt(okt 5)00:00Evelina JonssonHöljet, kräken och saken24 augusti - 5 oktober Typ av Arrangemang:Utställning

Info

I detta konstnärliga forskningsprojekt undersöker jag, genom mötet med insekten, hur vi skapar vår kunskap, förståelse och relation till världen, och hur denna förståelse i sin tur färgar vårt seende.

Det finns ett hölje, ett innanför och ett utanför. Detta är uppställningen utifrån vilken jag tänker och gestaltar, kring höljen som skapas, hindrar, behåller, förändras och förstörs. Världen är ett konstant konstruerande och krossande av kapslar och hinnor. Begär är en vektor som vill röra sig igenom dem, och begär vill skapa dem.

Evelina Jonsson

Bernadottestipendiat

Evelina Jonsson tilldelades ett stipendium inom Bernadotteprogrammet 2023

för sitt kritiska och kreativa utforskande av kunskapens framträdande former. Genom laboratorielika sammanflätningar och iscensättningar av förlopp tänjer hon gränsen mellan begreppsligt vetande och sinnlig erfarenhet. I det föreslagna projektet förtätas frågeställningarna ytterligare i korsningen mellan entomologi och poesi, mellan närgånget materiellt ordnande och utvidgat språkligt prövande. Evelina Jonssons arbeten aktiverar därmed de existentiella frågor som just därför att de saknar uttömmande svar idag måste formuleras i dialog mellan olika kunskapsformer.

Stipendiet omfattar 125 000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Evelina Jonsson, född 1990 i Nässjö, tog sin Masterexamen i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan 2022 och har sedan tidigare en Kandidatexamen i Fine Arts vid Gerrit Rietveld Academy 2017 samt en Kandidatexamen i konstvetenskap vid Uppsala Universitet 2018.