november 2022

lör26nov(nov 26)00:00lör14jan(jan 14)00:00En katt bland hermeliner- textil konst nu26 november - 14 januari Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Offentlig visning lördag 14 januari kl 13.00
Välkommen till en visning av utställningen.
Fri entré, ingen föranmälan krävs.

En katt bland hermeliner är en grupputställning som visar ett urval av nio samtida konstnärer som på olika sätt arbetar med det textila materialet och dess tekniker.

Teknikerna och tematikerna, med vilka de utställande konstnärerna tar sig an det textila är vitt skilda. Textilen kan ofta rullas upp eller vikas ihop, men när den ges utrymmet att vecklas ut kan den ta rummet i besittning. Det är däremot något av det som för verken i utställningen samman, att de är just här, just nu och att de tar plats.

Men vilken plats tar de? Titeln, En katt bland hermeliner, syftar på en person som tagit sig in i en miljö där den inte är av lika fin härkomst som de övriga. Titeln syftar följaktligen på textil konst på platsen Konstakademien. De textila konstutställningarna på Konstakademien har genom åren varit få. Anledningarna till detta är såklart mångbottnade, en del kan ses i att den utbildning som utförts på Konstakademien har getts i andra material och tekniker och att textil konst historiskt inte har haft samma position inom det konstnärliga fältet som exempelvis måleri eller skulptur. Men, är det vi ser nu en uppluckring av begreppen?

Utställande konstnärer:
Anna Nordström, Emma Hasselblad, Emilia Sundqvist, Gustaf Helsing, Jonathan Josefsson, Josefin Gäfvert, Klara Berge, Liilian Saksi, Sara Kallioinen Lundgren.

Bildtext: Detalj ur Emma Hasselblads ”With a taste of poison paradise” 2022.
Foto Lisa Hallgren.

Jonathan Josefsson "Matta nr 223". Tuftad matta i ull, 2021.

Jonathan Josefsson

Jonathan Josefsson (1978) har en MFA i Textil Konst från HDK (2007) och är bosatt i Göteborg. Josefsson har en bakgrund inom graffiti och arbetar främst med textil och måleri, ofta i form av tuftade mattor. Mattorna är abstrakta färgexperiment i organiska former där improvisation och lust styr arbetet.

www.jonathanjosefsson.com

Emilia Sundqvist "Popsy", 2022, textil skulptur

Emilia Sundqvist

Emilia Sundqvist (1993) har en MFA i Craft Textil från Konstfack (2020) och är bosatt i Stockholm. Sundqvist arbetar med textila, stoppade skulpturer med omsorgsfullt sydda synliga stygn. Sundqvist vill skapa ett trösterikt imperium av varelser och konstnärliga bilder som leker med associationer och symboler från barndomens sagor och vuxenlivets tvivel och drömmar. 

www.emiliasundqvist.com

Klara Berge "Portal 2"

Klara Berge

Klara Berge (1987) har en MFA i Craft Textil från Konstfack (2019) och är bosatt i Uddebo. Berge vill med sin konst lyfta vikten av kontemplativa rum, skapa utrymme för förundran och en upplevelse av magi i tillvaron. Genom materialiteten närmar hon sig det immateriella och det ordlösa, letar efter dörrar in till mentala sfärer för att skapa rumsligheter att kliva in i med både kropp och sinne.

Tråden är materialmässigt basen i hennes konstnärskap, såväl som det huvudsakliga verktyget. Tråden är för Berge lika närvarande i det tecknade strecket som i den textila tråden som sträcker sig ut i rummet. Med linjer skapar hon relationer mellan olika positioner i tid och rum, i gränslandet mellan tomrum och form.

www.klaraberge.com

Emma Hasselblad "Pansy Flower Pink with a Yellow Sun", 2021

Emma Hasselblad

Emma Hasselblad (1991) har en MFA i Textil Konst från HDK (2019) och är bosatt i Stockholm. Hasselblad undersöker stickning i relation till kropp, arkitektur, historia och stickningstraditioner. Hon stickar för att i stickningen finns det möjlighet att undersöka former, silhuetter, olika texturer, färger och färgkombinationer. Hon utforskar de möjligheter som själva stickandet har: det flexibla, rörliga materialet som det stickade tyget tillåter.

www.emmahasselblad.com

Liilian Saksi "Dansande orange (Anni, Hilma, Lovikka, Torka) 2022 Färgad handspunnen ull i språngning

Liilian Saksi

Liilian Saksi (1989) har en MFA i Textil Konst från KHiO (2017) och är bosatt i Skotterud, Norge. Saksis arbete tar utgångspunkt i ull från hennes egen fårflock. Med handspinning som grundläggande teknik, konstruerar hon textila ytor genom flättekniken Språngning. Arbetena fungerar som variationer, där färgernas samspel och interaktion med materialet är ett genomgående tema.

www.liiliansaksi.com

Sara Kallioinen Lundgren "Clear doubt", 2022 Smock

Sara Kallioinen Lundgren

Sara Kallioinen Lundgren (1993) har en MFA i Craft Textil från Konstfack (2021) och är bosatt i Stockholm. Utgångspunkten i Kallioinen Lundgrens arbete är en syn på den konstnärliga processen som möte mellan verbal och ickeverbal kommunikation, där materialen får agera röst och kroppsspråk åt text och bild. Hon använder olika material och tekniker för att förvränga och omformulera sina budskap.

www.sarakallioinenlundgren.com

Josefin Gäfvert "Bakom stängda dörrar" 2020. Handvävd damast- och dubbelväv.

Josefin Gäfvert

Josefin Gäfvert (1988) har en MFA i Craft Textil från Konstfack (2021) och är bosatt i Stallarholmen. De verk som visas i utställningen är dubbelsidiga vävar i bland annat ull och trasor, handvävda i damastvävstol. Under hela processen har Gäfvert arbetat intuitivt och tagit vara på de idéer som kommit till henne under arbetets gång. Varje rad i väven vittnar om denna tankeprocess. 

www.josefingafvert.com

 

Anna Nordström "Lady Friend", 2022 Lappteknik

Anna Nordström

Anna Nordström (1984) har en MFA i Textil Konst från Konstfack (2014) och är bosatt i Stockholm. Nordström underkastar sig en repetitiv (lapp)teknik, vilket är att göra ett slags uppror samtidigt som det är att utföra ofrånkomlig självhjälp. Processen med att skära, arrangera och sammanfoga skapar en bubbla kring henne, konstorsstolen, hennes iphone, bänken, polyestersatängen och symaskinen. Där inne har Nordström saktat ner tiden, och kan med sitt arbete påverka tid och rum. The subject’s mouth is drawn up into a tight ”archaic smile”.

www.nnnrdstrm.com

Gustaf Helsing "Tapestry (IIII) / Återser rester av Kaisa Melanton (I) (Sammanflätning)" 2022. Handvävd bildväv.

Gustaf Helsing

Gustaf Helsing (1993) har en BFA i Textil från Konstfack (2019) och går för närvarande masterprogrammet Craft samt är bosatt i Stockholm. I vävda bilder utforskar Helsing känslan av och rädslan för förlust i mötet med förändring och acceleration, såväl som faktisk förlust av privilegier och på vilket sätt dessa känslor och rädslor uttrycks och vilka konsekvenser dessa uttryck kan få. En övergripande rörelse i hans i praktik är rörelsen, från dåtid till nutid. Och det är denna rörelse som väcker de frågor eller problem vilka hans praktik utgörs av. Vilket förflutet är det som han förvandlar, översätter eller omformar till den nuvarande närvaron av de vävda bilderna? 

www.gustafhelsing.se