april 2023

tor20apr17:0019:00BokreleaseSOPHIE TOTTIE: AiWHEtL (CATALOGUE AND RELATED WORKS) 20 april

Info

Arrangör: Art and Theory Publishing  
När: Torsdag den 20 april kl 17–19 Konstakademiens bibliotek Fredsgatan 12, Stockholm
Samtal: Mårten Arndtzén och Sophie Tottie kl 17.30
OSA: info@artandtheory.org

SOPHIE TOTTIE: AiWHEtL (CATALOGUE AND RELATED WORKS).

Världen förändras ofrånkomligen, samtidigt som vi människor letar efter mönster och regelbundenheter. AiWHEtL * cirklar kring görande och tänkande som förståelseprocess där resultatet i grund och botten inte går att äga utan förblir i ständig förändring.
I Sophie Totties senaste arbeten används omarbetningar av tidigare arbeten, textmaterial och restprodukter som penseltvätt i nya arbeten. Totties konst fungerar som ett slags prismor som väger in, mäter och materialiserar det som kan tyckas tillhöra en inre, opåtaglig verklighet med en yttre materiell och fysisk tillvaro.

AiWHEtL utgår från ett lärande där frågan inte är vad något handlar om utan hur det fungerar. Boken innehåller fyra texter som diskuterar Totties arbete från 90-talet till idag – ett arbete som inte är ett konglomerat av fakta och en slutpunkt utan något som omdanar i handlingar, pågående betraktande och omprövande av det som gjorts och sagts.

Jag är fascinerad av de märken som vi gör, märken som vi inte kan ändra på.
Man har gjort något och får stå för det. Man kan förhålla sig till det –
och man kan försöka igen, på ett nytt sätt.
Jag har gjort samma sak, tecknat samma figur, om och om igen,
och varje gång blir det annorlunda.

Texter: Magnus Bons, Connie Butler, Luis Camnitzer, Sophie Tottie
Design: Jöran Rammhällen, Sophie Tottie
2023, engelska, softcover
120 sidor, 21,5 x 27,7 cm
ISBN: 9789198672091

* Titeln är en akronym av meningen “As if We Had Everything to Learn” från texten: Lygia Clark: A Space Open to Time av Connie Butler, publicerad i utställningskatalogen till Lygia Clark: The Abandonment of Art, 1948-1988, på Museum of Modern Art, New York, 2014.

Fotograf: Emil Fagander
Fotograf: Emil Fagander