mars 2023

lör18mar(mar 18)00:00lör22apr(apr 22)00:00Helena MutanenÄr detta ett ansikte?18 mars - 22 april Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Ansikte = framsidan av en människas huvud, från ögonbrynen och nedåt. (Wiktionary)

Utställningen består bland annat av ett antal objekt som liknar porträtt. Materialet är papier-maché med tillagda detaljer. Mestadels textila detaljer. Objekten är ingångar med referenser till ämnen som jag tänker på just nu. Här finns också vaxade textila verk med samma tematik. Temat som rör ansiktet som sådant och nervsystemet. Vad är ett ansikte? En identitetsbärande kontakt eller kommunikationsyta, hjärnans fokusmotiv? Enligt filosofen Levinas kan empati uppstå genom att ansikten möts i ett fredligt möte. Viljan till onda handlingar kan minimeras genom att se den andre i ansiktet.

Helena Mutanen

2021 mottog Helena Mutanen Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond. Stipendiet omfattar en utställning vid Konstakademien, medel för att genomföra utställningen samt en utställningskatalog.