AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR

JARL INGVARSSON

Festremsor
21 januari – 25 februari

Titeln på min utställning  är en hälsning till konstnären Sven X:et Eriksson, som också var lärare här i huset, dock före min tid. I en mestadels svartvit utställningskatalog från sextiotalet ser man några  expressiva  långsmala målningar utförda av honom, så kallade ”festremsor”.

> Läs mer

LÄS MER

CM LUNDBERG

Fieldnotes from an unnamed continent
21 januari – 25 februari

”Ingen kan påstå att en människas egen upplevelse är fel. Kanske, och högst sannolikt, finns det flera parallella verkligheter som vi alla på ett eller annat sätt är del av. För konstnären C.M. Lundberg är detta något alldeles påtagligt. Hans måleri på kartong och pannå vittnar om möten och upplevelser i vardagen.” 

> Läs mer

LÄS MER

JENNY KÄLLMAN

(we have our own song)
21 januari – 25 februari

Med sitt unika uttryck, som refererar såväl till surrealismen som till 1970-talets dokumentärestetik, är Jenny Källman en betydelsefull representant för de senaste decenniernas svenska fotobaserade konst. I utställningen visas installationen (we have our own song) – en fotografisk spegelinstallation med musik av gruppen Les Big Byrd. 

> Läs mer

LÄS MER

CHRISTINA THOMAS DAHLBERG

Var är hemma
21 januari – 25 februari

I flera år besökte jag äldre personer i deras hem. De var förankrade i lägenheterna där de bott i decennier. Här medförde regelbundna möten relationer till människorna och miljöerna. Känslan av ett hem kan även uppstå på en för mig främmande plats. Fotografi och måleri förstärker mina minnen. 

> Läs mer

AKTUELLT

HYRESLEDIG LOKAL!

Studion på plan 4 i Konstakademiens fastighet är hyresledig!

Lokalen är 116 kvm stor och är lämplig att användas som kontor eller ateljé.

Vid intresse kontakta gärna Ständig sekreterare Elisabeth Alsheimer Evenstedt för mer information. > För kontaktuppgifter

ANSÖKNINGSPERIOD

12 januari–2 februari 2023

> Läs mer

LÄS MER

ANSÖKNINGSPERIOD

26 januari – 9 februari 2023

> Läs mer

KONSTAKADEMIENS SAMLINGAR

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606 – 1669 Batavernas trohetsed till Claudius Civilis 1661 –1662, olja på duk

CLAUDIUS CIVILIS

I Konstakademiens samlingar ingår Rembrandts Claudius Civilis. Målningen finns nu att se på Nationalmuseum i Stockholm där den är deponerad. 

Motivet är taget ur Nederländernas historia och skildrar ögonblicket då bataverna svär en trohetsed om uppror mot Rom till sin rebelledare Gaius Julius Civilis år 69 e.Kr. Den är en del av en större målning som Rembrandt utförde för Amsterdams rådhus, men som togs ned efter bara några månader.

> Läs mer

ROLF SCHOCKPRISEN 2022

Spela videoklipp

REM KOOLHAAS

Rolf Schockprisen delas ut vartannat år och spänner över olika områden som visuell konst, vetenskap och musik. De fyra pristagarna var i år arkitekten Rem Koolhaas, pianisten Víkingur Ólafsson, filosofen David Kaplan och matematikern Jonathan S. Pila. De fyra pristagarna får dela på två miljoner kronor.

Priset i de visuella konsterna föreslås av Konstakademien. Rem Koolhaas tilldelades priset för:

Sitt långa engagemang och unika bredd som teoretiker och debattör av arkitekturens och stadsbyggandets förhållande till, och möjligheter inom, en global politisk kontext. Priset ges särskilt för att det teoretiska kombineras med en praktisk verksamhet som arkitekt, där varje gestaltad byggnad i sig, med hög och särpräglad kvalitet, uttrycker en större stadsbyggnadsmässig, kulturell och politisk idé. 

I samband med ceremonin höll Rem Koolhaas en föreläsning på temat Current Preoccupations. Föreläsningen arrangerades i samarbete med Stockholms Arkitektförening.

FORSKNINGSPROJEKT

PRINCIPER OCH PRAGMATISM

Konstakademiens elever, lärare och ledamöter under de första 150 åren

Utifrån ny grundforskning har Konstakademiens roll i historien tolkats och uppdaterats. 

Forskningsprojektet Principer och Pragmatism är avslutat och har bl a resulterat i en sökbar databas över de 2 095 elever som gick i Konstakademiens förberedande skola, Principskolan, 1778-1795. Fakta kring personer med anknytning till Konstakademien tillhör det mest efterfrågade både från forskare och allmänhet. Förhoppningen är att elevlistorna skall kunna bidra till nya rön inom forskningen om svensk konst på 1700-talet.

> Läs mer

SÖK I ELEVLISTA 1778-1795

Elevlistan från 1778-1795 är den äldsta bevarade och omfattar 2095 namn på elever i Konstakademiens skola, Principskolan, som grundades 1778. 

> Läs mer 

KONSTAKADEMIEN SOM SOCIAL MILJÖ

Konstakademiens elever under 1700- och 1800-talet kom från många olika sociala miljöer även om ungdomar från hantverkar- och konstnärsfamiljer ofta sökte sig till denna utbildning. 

> Läs mer 

KVINNORNA OCH KONSTAKADEMIEN

Frågan om vilken roll kvinnor har spelat inom Konstakademiens verksamhet i äldre tid kan besvaras pragmatiskt med ”när de behövdes”.

> Läs mer 

KUNGLIGHETER OCH ANDRA MAKTENS MÄN

När Kongliga Ritare-Academien grundades 1735 var det i den mest centrala kungliga miljön: Stockholms nya slott. 

> Läs mer