PRESES STOL

Varenda föremål i Konstakademiens hus vid Fredsgatan 12 rymmer på  berättelser som kan spänna över århundraden. De räkenskaper som skulle kunna avslöja ursprung och hantverkare finns inte alltid kvar. Men material och tekniker ger ledtrådar. 

Denna sommar arbetar två skickliga guldbrodöser, José Luis Gomez Gonzales från Spanien och Ane Løser Storm, på Handarbetets Vänner i Stockholm. De rekonstruerar det guldbroderi som suttit på Konstakademiens presesstol. Broderiet med sina veteax, guldkronor och sin rosett var i upplösning och gick inte att laga, men kommer att dokumenteras och ställas ut. 

Det nya – ett unikt hantverk i samma tekniker – dokumenteras nu steg för steg av HV. Konstakademien berättar mer på hemsidan i höst.

Kerstin Wickman,
Hedersledamot av Konstakademien,
Professor i design- och konsthantverkshistoria

Karmstol avsedd för Preses i nuvarande skick

Dokumentation av den pågående processen. Foto: Susanne Johansson / Handarbetets Vänner