Ledamöter

PRESIDIUM

Preses: Helena Tallius Myhrman
Vice preses: Klara Kristalova
Ständig sekreterare: Elisabeth Alsheimer Evenstedt

FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER

H.M. KONUNGEN
H.K.H. KRONPRINSESSAN

SÖK LEDAMÖTER 1735 -

Sök ledamotlista
Invalsår 1768
Namn Floding Pehr
Levnadsår (1731-1791)
Tidigare ledamot
Ständig sekreterare 1768-1777
Kategori Konstnär
Land
Övrigt Kopparstickare, professor i anatomi