Ledamöter

PRESIDIUM

Preses: Helena Tallius Myhrman
Vice preses: Klara Kristalova
Ständig sekreterare: Elisabeth Alsheimer Evenstedt

FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER

H.M. KONUNGEN
H.K.H. KRONPRINSESSAN

SÖK LEDAMÖTER 1735 -

Sök ledamotlista
Invalsår 1795
Namn av Parma Ludvig
Levnadsår (1773-1803)
Tidigare ledamot
Kategori Hedersledamot
Land Italien, Parma
Övrigt Prins