Ledamöter

PRESIDIUM

Preses: Helena Tallius Myhrman
Vice preses: Klara Kristalova
Ständig sekreterare: Elisabeth Alsheimer Evenstedt

FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER

H.M. KONUNGEN
H.K.H. KRONPRINSESSAN

SÖK LEDAMÖTER 1735 -

Sök ledamotlista
Invalsår 1735
Namn Taraval Guillaume
Levnadsår (1701-1753)
Tidigare ledamot
Kategori Konstnär
Land
Övrigt Konstnär, Konstakademiens förste lärare.