Ledamöter

PRESIDIUM

Preses: Helena Tallius Myhrman
Vice preses: Klara Kristalova
Ständig sekreterare: Elisabeth Alsheimer Evenstedt

FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER

H.M. KONUNGEN
H.K.H. KRONPRINSESSAN

SÖK LEDAMÖTER 1735 -

Sök ledamotlista
Invalsår 1776
Namn Mandelberg Johan Edvard
Levnadsår (1731-1786)
Tidigare ledamot
Kategori Konstnär
Land Danmark
Övrigt Svensk-dansk konstnär