Ledamöter

PRESIDIUM

Preses: Helena Tallius Myhrman
Vice preses: Klara Kristalova
Ständig sekreterare: Elisabeth Alsheimer Evenstedt

FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER

H.M. KONUNGEN
H.K.H. KRONPRINSESSAN

SÖK LEDAMÖTER 1735 -

Sök ledamotlista
Invalsår 1793
Namn Arfvedson Charlotta
Levnadsår (1766-1862)
Tidigare ledamot
Kategori Hedersledamot
Land
Övrigt Mamsell ”sedermera friherrinna Wrede, sist grevinna Mörner”. Invald som konstnär 1793, Hedersledamot 1795.