Ledamöter

PRESIDIUM

Preses: Helena Tallius Myhrman
Vice preses: Klara Kristalova
Ständig sekreterare: Elisabeth Alsheimer Evenstedt

FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER

H.M. KONUNGEN
H.K.H. KRONPRINSESSAN

SÖK LEDAMÖTER 1735 -

Sök ledamotlista
Invalsår 1780
Namn von Düben gift Bielke Fredrika Eleonora
Levnadsår (1738-1808)
Tidigare ledamot
Kategori Hedersledamot
Land
Övrigt

Grevinna riksrådinna, första kvinnliga Hedersledamoten