Ledamöter

PRESIDIUM

Preses: Helena Tallius Myhrman
Vice preses: Klara Kristalova
Ständig sekreterare: Elisabeth Alsheimer Evenstedt

FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER

H.M. KONUNGEN
H.K.H. KRONPRINSESSAN

SÖK LEDAMÖTER 1735 -

Sök ledamotlista
Invalsår 1778
Namn Adolf Fredrik
Levnadsår (1750-1803)
Tidigare ledamot
Kategori Kunglig ledamot
Land
Övrigt Hertig av Östergötland, Konstakademiens ”Protecteur” (beskyddare).