Ledamöter

PRESIDIUM

Preses: Helena Tallius Myhrman
Vice preses: Klara Kristalova
Ständig sekreterare: Elisabeth Alsheimer Evenstedt

FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER

H.M. KONUNGEN
H.K.H. KRONPRINSESSAN

SÖK LEDAMÖTER 1735 -

Sök ledamotlista
Invalsår 1783
Namn Piper Fredrik Magnus
Levnadsår (1746-1824)
Tidigare ledamot
Preses tf 1803-1805
Kategori Arkitekt
Land
Övrigt Arkitekt, trädgårdsarkitekt