Ledamöter

PRESIDIUM

Preses: Helena Tallius Myhrman
Vice preses: Klara Kristalova
Ständig sekreterare: Elisabeth Alsheimer Evenstedt

FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER

H.M. KONUNGEN
H.K.H. KRONPRINSESSAN

SÖK LEDAMÖTER 1735 -

Sök ledamotlista
Invalsår 1735
Namn Tessin Carl Gustaf
Levnadsår (1695-1770)
Tidigare ledamot
Preses 1735-1741
Kategori Hedersledamot
Land
Övrigt Överintendent, diplomat, konstsamlare. Preses 1735-1741.