Information till Konstakademiens besökare med anledning av pandemin

Konstakademien följer pandemilagen om covid-19 samt Folkhälsomyndighetens reviderade föreskrifter och allmänna råd vad gäller allas ansvar att förhindra smittan.

Konstakademien har vidtagit följande åtgärder för att minska smittspridning:

  • Begränsat antal personer, enligt föreskrifter, som får vistas samtidigt i lokalerna för att minska risken för trängsel.
  • Besökare uppmanas att visa omtanke och hålla ett respektfullt avstånd till varandra.
  • Plexiglas har installerats vid reception och kassa. 
  • Handsprit tillhandahålles.
  • Konstakademien är kontantfri (kortbetalning och Swish).
  • Godkända avstånd mellan bord i kaféet med avståndsmarkeringar i golvet vid kassa.

Konstakademien följer utvecklingen av covid-19 och har beredskap att snabbt vidta åtgärder och ändringar i öppethållanden och verksamhet om situationen så kräver.