Information till Konstakademiens besökare med anledning av pandemin

Konstakademien har öppet och följer Folkhälsomyndighetens reviderade föreskrifter och allmänna råd vad gäller allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m m.

Konstakademien har vidtagit bland annat följande åtgärder för att minska smittspridning:

– Begränsat antalet personer som får vistas samtidigt i lokalerna för att minska risken för trängsel

– Uppmanar våra besökare att visa omtanke och hålla ett respektfullt avstånd till varandra

– Med anledning av nya allmänna råd i region Stockholm gällande covid-19 är all publik programverksamhet i Hörsalen inställd fram till och med den 19 november

Konstakademien följer fortsatt utvecklingen av coronaviruset covid-19 och har beredskap att snabbt vidta åtgärder och göra ändringar i öppethållanden och verksamhet om situationen så kräver.

X