AXEL THEOFRON SANDBERGS AKVARELLPRIS 

Till främjande av den svenska akvarellmålarkonsten.

 

Axel Theofron Sandberg (1865-1956) studerade vid Konstakademien 1885 – 1887 och därefter en kortare tid för Carl Larsson på Valands målarskola i Göteborg. Sedermera ägnade han sig åt lantbruk och fastighetsaffärer, men fortsatte att måla huvudsakligen i akvarell. 1913 blev han generalkonsul för Montenegro. 

1944 sålde Axel Theofron Sandberg en större frimärkssamling och donerade då 60 000 kr till Konstakademien till en fond för att stödja akvarellmåleri. Han ville stödja akvarellmåleriet därför att det är en omedelbar, snabb teknik som inte så lätt går att korrigera efteråt, utan alltid har ett drag av spontanitet.

Sandberg fortsätter att fylla på donationen med ytterligare pengar, aktier och frimärken under flera års tid. Han gav också två egna akvareller till Konstakademiens samling, stilleben målade 1892-93.

De första som fick utdelning ur fonden var Konsthögskolans elever Egil Malmsten och Martin Sjöblom som fick 200 kr vardera 1945 och 1946. Sedan dess har både fonden och avkastningen växt.

UTDELADE STIPENDIER

2021                    Anastasia Ax
2021                    Maria Hall
2021                    Martin Jacobson

2020                    Karin Frostenson
2020                    Maria Luostarinen
2020                    Ragnar Persson

2019                    Maria Nordin
2019                    Fredrik Söderberg
2019                    Carin Ellberg

2018                    Petra Lindholm
2018                    Lars-Olof Loeld
2018                    Annika Svenbro

2017                    Viktor Kopp
2017                    PG Thelander
2017                    Birgitta Andersson

2016                    Helene Billgren
2016                    Ulla Wiggen

2015                    Dan Wirén
2015                    Christine Ödlund
2015                    Eva Lindström

2014                    Curt Asker
2014                    Maria Nordin
2014                    Madelene Oldeman

2013                    Karin Mamma Andersson
2013                    Hans Lannér

2012                    Ulf Gripenholm
2012                    Tom Krestensen

2011                    Harald Lyth
2011                    Maria Lindberg

2010                    Kristina Bength
2010                    Lars Grandin
2010                    Kajsa Mattas

2009                    Gösta Backlund
2009                    Erland Brand

2008                    Roger Andersson
2008                    Erik Jeor
2008                    Gunnel Wåhlstrand

2007                    Hillevi Berglund
2007                    Thomas Efvertström
2007                    Lennart Forsling

2006                    Sonja Forslin
2006                    Stefan Klys
2006                    Batte Sahlin

2005                    Barbro Blomqvist-Lindfors
2005                    Andreas Eriksson
2005                    Christina Ärlestig

2004                    Kristina Eriksson
2004                    Ulf Rollof
2004                    Elisabet Oscarsson

2003                    Magnus Berg
2003                    Bruno Knutman
2003                    Anita Nilsson

2002                    Gunilla Hansson
2002                    Kent Lindfors
2002                    Jockum Nordström

2001                    Kjell Anderson
2001                    Bianca Maria Barmen

1999                    Martin Engström
1999                    Oscar Reutersvärd
1999                    Maria Södergren

1998                    Peter Pettersson
1998                    Nils G Stenqvist
1998                    Eva Sandberg

1997                    Pug Karlsson
1997                    Lars Lerin
1997                    Ivar Södergren

1996                    Gittan Jönsson
1996                    Ingemar Nygren
1996                    Tommy Östmar

1995                    Pär Andersson
1995                    Marie-Louise Ekman
1995                    John Erik Franzén

1994                    Arne Charlez
1994                    Inga Lovén
1994                    Laris Strunke

1993                    Lenke Rothman
1993                    Birgitta Broms
1993                    Lars Svan

1992                    Curt Asker
1992                    Sten Eklund
1992                    Bo Trankell

1991                    Erland Brand
1991                    Alf Olsson
1991                    Åke Pallarp

1990                    Lennart Gram

1989                    Jörgen Fogelqvist
1989                    Bror Ingemar Fröberg
1989                    Karl-Erik Häggblad

1988                    Bo Swenson
1988                    Christer von Rosen

1987                    Arne Isacsson
1987                    Ingegerd Möller

1986                    Hans Wigert