AXEL THEOFRON SANDBERGS AKVARELLPRIS 

Till främjande av den svenska akvarellmålarkonsten.

 

Axel Theofron Sandberg (1865-1956) studerade vid Konstakademien 1885 – 1887 och därefter en kortare tid för Carl Larsson på Valands målarskola i Göteborg. Sedermera ägnade han sig åt lantbruk och fastighetsaffärer, men fortsatte att måla huvudsakligen i akvarell. 1913 blev han generalkonsul för Montenegro. 

1944 sålde Axel Theofron Sandberg en större frimärkssamling och donerade då 60 000 kr till Konstakademien till en fond för att stödja akvarellmåleri. Han ville stödja akvarellmåleriet därför att det är en omedelbar, snabb teknik som inte så lätt går att korrigera efteråt, utan alltid har ett drag av spontanitet.

Sandberg fortsätter att fylla på donationen med ytterligare pengar, aktier och frimärken under flera års tid. Han gav också två egna akvareller till Konstakademiens samling, stilleben målade 1892-93.

De första som fick utdelning ur fonden var Konsthögskolans elever Egil Malmsten och Martin Sjöblom som fick 200 kr vardera 1945 och 1946. Sedan dess har både fonden och avkastningen växt.