Dialogen – en serie samtal om konst- och arkitekturundervisning

Konstakademien arrangerar en samtalsserie om konst- och arkitekturundervisning under läsåret 2015-16 i avsikt att belysa förhållandena på högskolor och förberedande skolor i Sverige. En rad inbjudna konstnärer, arkitekter, professorer, lärare och studenter kommer att regelbundet föra dialog inför en deltagande publik.

Vilken roll har undervisningen haft, vilken har den nu och i framtiden? Vilket ansvar har yrkesutövarna för att bevaka utbildningarnas utveckling och kvalitet? 

I växelspel med samtalsserien kommer under läsåret ett antal nyskrivna essäer om konstundervisning att publiceras efter hand på Konstakademiens hemsida och på Omkonst.com.

De sammanfattade dialogerna, andra tidigare publicerade texter på temat samt de nya undervisningsessäerna har samlats i Konstakademiens skriftserie. De kommer att som essäsamlingen ”Dialoger” kunna beställas direkt hem till brevlådan.

 

Ljudupptagningar från samtalen finns att lyssna på här.

Publikationer i ämnet annonseras fortlöpande under läsåret och hittills finns dessa titlar att tillgå:

29 augusti Publicering av ”Forma sig till Arkitekt” av Elizabeth Hatz. Ladda ner den här.

11 maj Publicering av ”Konstutbildning – roller, metoder och förväntningar” av Maria Lantz. Ladda ner den här.

29 augusti Publicering av ”Arkitekten Isak Gustaf Clason som lärare och ideolog” av Bengt O.H. Johansson. Ladda ner den här.

25 april Publicering av ”En vacklande utbildning med potential” av Ida Rödén. Ladda ner den här.

4 maj Publicering av ”Så undervisar jag” av Matts Leiderstam. Ladda ner den här.

25 februari Publicering av ”Hur lite konst tål Sverige?” av Nina Bondesson. Ladda ner den här.

11 april Publicering av ”Konstnärlig Forskning” av Nils Claesson. Ladda ner den här

9 februari Publicering av ”En konsthögskolas två uppgifter” av Gertrud Sandqvist. Ladda ner den här.

17 februari Publicering av ”Om landskapsarkitektur” av Thorbjörn Andersson. Ladda ner den här.

27 januari  Publicering av ”Vad kan en konstnärlig grundutbildning vara i dag?” av Elin Wikström, Henrik Andersson och Sonia Hedstrand. Ladda ner den här.

3 februari Publicering av ”Om konstutbildningen, autodidakten och akademien” av Susanna Slöör. Ladda ner den här.

18 november Publicering av ”Konstskolan får inte vara en fegis” av Anna Fredriksson. Ladda ner den här.

2 december Publicering av ”Reflektioner” av Joakim Lager. Ladda ner den här.

4 november Publicering av ”En jämförande betraktelse” av Claes Jurander. Ladda ner den här.

11 november Publicering av ”Mätbarhetens omåttlighet” av Nina Bondeson. Ladda ner den här.

7 oktober Publikation av första essän ”Före och efter Bologna” av Dan Wolgers. Ladda ner den här.

28 oktober Publicering av ”Samtalets frihet” av Peter Cornell. Ladda ner den här.

Stäng meny
X