Ledamöter

PRESIDIUM

Preses: Helena Tallius Myhrman
Vice preses: Klara Kristalova
Ständig sekreterare: Elisabeth Alsheimer Evenstedt

FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER

H.M. KONUNGEN
H.K.H. KRONPRINSESSAN

SÖK LEDAMÖTER 1735 -

Sök ledamotlista
Invalsår 1777
Namn Tempelman Olof
Levnadsår (1745-1816)
Tidigare ledamot
Ständig sekreterare 1777-1816
Kategori Arkitekt
Land
Övrigt Arkitekt