Unknown

Konstakademien förvaltar sedan lång tid ett antal stiftelser och fonder vars avkastning i form av stipendier och belöningar skall gå till konstnärer och arkitekter. Vissa av dessa är möjliga att söka medan andra delas ut av särskilda nämnder såsom pris och belöningar.

 

KONSTAKADEMIENS ARKITEKTSTIPENDIER VÅREN 2018

Ansökan görs digitalt via https://apply.se/konstakademien
och finns öppen under perioden 3 april – 17 april.

Har du inget konto hos Apply behöver du skapa ett på samma sida.
 

Följande stipendier kan sökas, samma formulär används för samtliga ansökningar:

 

Anders Mortners Arkitektfond
Vänder sig dels till yngre arkitekter som genom arbetsprover kan visa sig förtjänta därav, dels till mer etablerade arkitekter som behöver bidrag för ett särskilt projekt. Förutsättningen är att stipendiet används till resor, studier eller annan verksamhet utomlands.

Projektbeskrivningen är en obligatorisk uppgift. Ansökan underkänns om hänvisning görs till bilaga.

Ivar och Anders Tengboms fond
Anslag för forskning, publikationer, uppmätningar eller jämförliga företag, gärna med ekologisk inriktning, med syfte att sprida kännedom om byggnadskonsten och dess värden. Bidrag gäller ej examensarbeten, studieresor eller konferensdeltagande.

Projektbeskrivningen är en obligatorisk uppgift. Ansökan underkänns om hänvisning görs till bilaga.

Bo Edblad och Maureen Wells resestipendium
Stipendiet skall enligt testamentet varannan gång ges till arkitekt och varannan gång till konstsnickare som avslutat sina studier och som genom detta stipendium ges möjlighet att genomföra studieresor. I år ges stipendiet till arkitekt.

Beskriv resans ändamål i projektbeskrivningen.

KKH
För arkitektstuderanden vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) finns ett antal rese- och projektstipendier tillgängliga att söka. Använd samma digitala ansökan som ovan.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.

Stäng meny
X