Unknown

KONSTNÄRSSTIPENDIER HÖSTEN 2018
Sista ansökningsdag har passerat. Beslut meddelas tidigast i början av november. Avslag meddelas ej.
______________________________________________________________________________

SÖK BIDRAG TILL MONUMENTAL KONST UR HJALMAR WICANDERS FOND
För “främjande av de bildande konsterna genom direkt beställning av eller genom bidrag till åstadkommande av verk av monumental eller dekorativ art i samband med någon staten icke tillhörande offentlig byggnad eller anläggning”.

Ansökan görs per post av verkets beställare.

Ansökan bör innehålla:

  • Skiss till konstnärlig lösning av det projekt för vilket bidraget begärs
  • Sökt belopp
  • Tidplan för projektet

Om bidrag beviljas får det inte gå mer än 3 år från detta beslut till att den bidragsbeviljade redovisar projektet och begär medel.

Ansökningstiden förlängd. Ansökan skall vara Konstakademien tillhanda senast 21 november 2018.

Märk ansökan ”Hjalmar Wicanders fond”.

Postadress:
Kungl. Akademien för de fria konsterna, Box 16317, 103 26 STOCKHOLM
______________________________________________________________________________

Konstakademien förvaltar sedan lång tid ett antal stiftelser och fonder vars avkastning i form av stipendier och belöningar skall gå till konstnärer och arkitekter. Vissa av dessa är möjliga att söka medan andra delas ut av särskilda nämnder såsom pris och belöningar.

Nästa ansökningsomgång sker våren 2019 och gäller stipendier för yngre konstnärer. Mer information kommer.

Stäng meny
X