Konstakademien förvaltar sedan lång tid ett antal stiftelser och fonder vars avkastning i form av stipendier och belöningar skall gå till konstnärer och arkitekter. Vissa av dessa är möjliga att söka medan andra delas ut av särskilda nämnder såsom pris och belöningar.

 

Konstakademiens stipendier för konststudenter
och unga konstnärer 2019

 

Härmed utlyser Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) 2019 års stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt stipendier riktade till unga konstnärer.

Med ung konstnär avses den som har en konsthögskoleexamen (svensk eller utländsk) som inte är äldre än fem år (examensår 2014) och inte är född tidigare än år 1979.

Som grund för Konstakademiens bedömning kommer i första hand konstnärliga färdigheter/meriter beaktas och därefter särskilda behov.

 

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret

Det digitala ansökningsformuläret är öppet 21 januari – 7 februari.

Var noga med att följa nedan angivna format och filstorlekar, vilka är angivna även i blanketten, för uppladdning av filer och bildmaterial:
– bilder i jpg-format om max 2 mb/ bild.                                                                      – direktlänk (ej lösenordsskyddad) till Youtube eller motsvarande med max 2 filmtrailers om max tre minuter vardera.
– CV laddas upp som PDF (max 2 sidor).

Examens- och studiestipendier

Examens och studiestipendier söks av konststudenter under utbildning på främst masternivå vid svenska konsthögskolor. Observera att en särskild sektion i ansökan gäller ekonomi som måste vara komplett ifylld. Stipendium kan även sökas exempelvis för kostnadskrävande examensprojekt eller som studiemedel, för dem som av olika skäl inte har tillgång till eller begränsad möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Arbets- och resestipendier

Här ingår ett antal arbets- och resestipendier för unga konstnärer, samt i något fall utställningsmöjlighet.

 

Teckningsstipendiet ”Den tänkande handen”

 

Kungl. Hovstaterna inbjuder i samarbete med Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) till Den tänkande handenH. M. Konungens stipendietävling för unga tecknare. Syftet med tävlingen är lyfta fram teckningskonsten och visa hur teckning som teknik och genre kan användas idag och vad teckning kan vara. Konstakademiens stipendienämnd nominerar tio av de tävlanden vars bidrag visas i en stipendieutställning i Gustaf III:s Antikmuseum på Kungliga Slottet. De utställda verken bedöms av en jury som utser tre stipendiater. Stipendiaterna tilldelas 100 000 SEK vardera ur Elisabeth och Gustaf Douglas stipendiefond som instiftades i samband med H.M. Konungens 70-årsdag 2016. Fonden förvaltas av Konstakademien.

Tävlingen är öppen för unga tecknare födda tidigast 1982 verksamma inom konst, serier, mode, design, illustration, digital speldesign eller annat närliggande område.

Konstakademien grundades på Stockholms slott den 10 mars 1735 under namnet Kongl. Ritarakademien. Vid akademien anordnades undervisning i teckning för blivande målare, skulptörer och arkitekter. Det kungliga intresset för de visuella konsterna är sedan Konstakademiens första början obrutet. Våren 2019 anordnas Den tänkande handen – H. M. Konungens stipendietävling för unga tecknare, för tredje gången.

Ansökan och nominering sker i två steg

 1. 21/1 – 7/2 Digital ansökan med digitalt bildmaterial skickas in. OBS att bildmaterialet i ansökan skall vara identiskt med det som senare ställs ut om den sökande nomineras till stipendieutställningen. Endast originalmaterial accepteras i utställningen, observera därför redan i ansökan storleksbegränsningarna under punkten 5 nedan. Ansökan görs HÄR.

 

 1. Sökanden ombeds att med egna ord beskriva sitt förhållande till teckning och hur det praktiseras i det egna arbetet. Sökanden ombeds även beskriva bakgrunden till inskickade bidrag om detta är relevant för ansökan. Sökanden kan om så önskas beskriva val av uttryck, material och medier utöver teckning. Teckengräns för texten är 2000 tecken inklusive blanksteg.

 

De bifogade beskrivningarna kan komma att användas i utställnings- och marknadsföringssammanhang om den sökande nomineras till stipendieutställningen.

 

 1. Senast den 20 mars – besked till de tio personer som nominerats till stipendietävlingen.

Sökanden som samtidigt med ansökan anmäler sig till Konstakademien nyhetsbrev kan löpande ta del av mer utställningsinformation.

 

Allmän instruktion för digital ansökan     

Den som bara önskar delta i teckningstävlingen använder endast formuläret Den tänkande handen. Sökanden som både önskar delta i teckningstävlingen och ansöka om akademins övriga utlysta stipendier måste även fylla i formuläret Unga konstnärer. Ansökningsformuläret öppnar den 21 januari. Digital ansökan insänds senast den 7  februari kl 24:00 HÄR.

Var noga med att följa nedan angivna format och filstorlekar för uppladdning av filer och bildmaterial:

 • bilder i jpg-format om max 2 mb/ bild

 

 • direktlänk (ej lösenordsskyddad) till Youtube eller motsvarande med max 2 filmtrailers om max tre minuter vardera

 

 • CV laddas upp som PDF (max 2 sidor)

 

Instruktion för nominerade till stipendieutställningen

 

 1. Nominerade väljer själva vilka verk från ansökan som ska ställas ut

 

 1. Titel, mått och teknik anges för varje utställt verk.

Följ instruktionerna noga. Inga beskrivande eller förklarande texter till verken är tillåtna.

 

 1. Tävlingsbidrag lämnas in den 3 april kl. 15 – 17

Adress: Gustav III:s antikmuseum, entré Lejonbacken, Kungliga slottet

 

 1. Tävlingsbidrag lämnas in utan glas och passepartout

 

 1. Tredimensionella objekt är inte tillåtna

 

 1. Nominerade disponerar följande ytor i museet:
  * Stående skärm: 2400 x 1050 mm (höjd x bredd) Se bifogad skiss.
  * Bordsmonter: 380 x 860 mm (max exponeringsyta), 40 mm (max exponeringshöjd). Se bifogad skiss.

 

 1. Digitala verk visas efter särskild överenskommelse på Ipad Pro 12.9-inch som därmed upptar motsvarande tillgänglig exponeringsyta

 

 1. Nominerade ska i samband med inlämningen välja ut ett verk för fotografering. Vid inlämningen sker även porträttfotografering av nominerade. Bilderna används i utställningen samt för pressinformation och marknadsföring av utställningen.

 

 1. Nominerade ges möjlighet att närvara vid hängning av verken

 

 1. Verken är försäkrade under utställningsperioden

 

 1. Nominerade erhåller utställningsersättning enligt statligt MU-avtal
Stäng meny
X