Konstakademiens stipendieverksamhet

Konstakademien förvaltar sedan lång tid ett antal stiftelser och fonder vars avkastning i form av stipendier och belöningar skall gå till konstnärer och arkitekter. Vissa av dessa är möjliga att söka medan andra delas ut av särskilda nämnder såsom pris och belöningar.
Se Utlysta (stipendier) för uppdaterad information.

Endast beviljade ansökningar meddelas per brev.
Namnen annonseras här på hemsidan.

 

Bernadotteprogrammet

 

2018 kommer Bernadottestipenderna att utlysas under under hösten. Mer info följer.

 

Med anledning av Kungens 70-årsdag 2016 inledde Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur en långsiktig samverkan. Denna innebär mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden.

Samverkansformen har fått namnet Bernadotteprogrammet och har som syfte att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå, efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskaps­former – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.

Stipendiater 2017

Stipendiater utsedda av Kungl. Akademien för de fria konsterna:

Marcus Matt
Nicklas Randau

Stipendiater utsedda av Kungl. Vitterhetsakademien:

Åsa Bharati Larsson
Hjalmar Falk
Frederick Whitling

Stipendiater utsedda av Kungl. Musikaliska akademien:

Kim Hedås och Christina Ouzounidis
Per Högberg

Stipendiat utsedd av Svenska Akademien:

Daniel Pedersen

Stipendiater utsedda av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur:

Irene García Losquiño
Luke John Murphy

Stäng meny
X