MEDELTIDA KYRKOR SOM KOSMOLOGISKA, RITUELLA OCH SOCIALA RUM

Lördagen den 6 april 2019 kl 14.00 i Konstakademiens Hörsal
OBS. Fri entré, men föränmälan krävs. Biljetter kan bokas fr.o.m. 27 mars via denna länk.

De medeltida kyrkorna är de äldsta bevarade byggnaderna i Skandinavien. Men det är inte bara byggnaderna som är bevarade, utan även den generella funktionen – som gudstjänstlokal – är obruten sedan ibland 900 år. Likväl kan det vara mycket svårt att förstå hur kyrkorna användes och uppfattades under medeltiden, eftersom både byggnaderna och funktionerna successivt har förändrats sedan dess. Därför måste de medeltida kyrkornas utseende och användning rekonstrueras utifrån mer eller mindre tydliga spår, som kalkmålningar, inventarier och fynd från arkeologiska utgrävningar. Dessa spår visar att kyrkornas funktion och innebörd ändrades även under medeltiden, från romanska kyrkorum på 1100- och 1200-talen till gotiska kyrkorum på 1300- och 1400-talen.

Anders Andrén, vice preses Vitterhetsakademien

OBS. Fri entré, men föränmälan krävs. Biljetter kan bokas fr.o.m. 27 mars via denna länk.

 

KROPPEN OCH RUMMET – EN VANDRING I SIGURD LEWERENTZ RUM; LANDSKAPET, KAPELLEN OCH MELLANRUMMET

Lördagen den 1 juni 2019 kl 14.00 i Konstakademiens Hörsal
OBS. Fri entré, men föränmälan krävs. Biljetter kan bokas fr.o.m. 22/5 via denna länk.

Arbetet med modeller är centralt i arkitekten och akademiledamoten Petra Gipps arbete. Det är en metod att, ofta skallöst, närma sig arkitekturen. Här kan det rumsliga skulpteras fram genom fokus på volym, element och detaljer, där allt sammansmälts till en och samma tanke. Att sömlöst arbeta med ett material ger för Gipp en möjlighet att utifrån materialet skulptera fram en arkitektonisk idé. På så sätt kan de rum och volymer som Gipp skapar få en tydlighet, en personlig röst.

Föreläsningen presenterar delar av projektet Freestanding som ställdes ut på Venedigbiennalen 2018. Petra Gipp blev inbjuden av ArkDes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och design) att skapa ett konstnärligt verk med utgångspunkt från tre byggnader ritade av arkitekt Sigurd Lewerentz (1885 –1975); Uppståndelse-kapellet på Skogskyrkogården, Stockholm; Markuskyrkan i Björkhagen, Stockholm; och kapellen St Knut och St Gertrud i Malmö.

Petra Gipps verk består av tre rumsstora gjutna sektioner. Hon läser Lewerentz arbete genom att fokusera på byggnadernas förrum som ett rum på gränsen, ett mellanrum. Här interagerar den mänskliga kroppen med det stora landskapsrummet och det inre sammanpressade kyrkorummet; olika skalor och rum pressas samman till en intim kontext.

Ett förberedelsens rum; en vandring i det inre och det yttre, för kroppen och tanken, det sakrala och världsliga.

Petra Gipp, arkitekt, ledamot Konstakademien

OBS. Fri entré, men föränmälan krävs. Biljetter kan bokas fr.o.m. 22/5 via denna länk.

Stäng meny
X