KONSTAKADEMIENS PRISER, BELÖNINGAR
OCH STIPENDIER

 

Akademien förvaltar över 100 fonder och stiftelser. Donationsmedlen uppgår till en halv miljard kronor.

Varje år utdelas ett stort antal stipendier inom konstnärliga områden genom dessa fonder och stiftelser. 
Bland
de större priserna finns Sergelpriset, Egron Lundgren-medaljen, Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris, Carl Christensen och Maria Lisa Ekmans Pris och
Rolf Schockpriset
(som utdelas i samarbete med Vetenskapsakademien och Musikaliska akademien).

Inga ansökningsförfaranden gäller för de stipendier som presenteras här. Stipendier som går att söka finns här.

Kajsa Mattas, Teresa, 2003. Foto Bo Gyllander.

2020 års Sergelpris går till Kajsa Mattas


Sergelpriset är instiftat av Kungl. Akademien för de fria konsterna till minnet av bildhuggaren, målaren och tecknaren Johan Tobias Sergel. Sammanlagt har 15 svenska skulptörer mottagit priset sedan 1945 till vilket hör en plakett i guld med Sergels bild. Sergelkommittén har beslutat att ge 2020 års Sergelpris till skulptören Kajsa Mattas som blir den andra kvinnan som tagit emot Sergelpriset. Tidigare kvinnlig mottagare var skulptören Eva Lange 2015.                                                

Motiveringen lyder:

för ett konstnärskap som är lågmält, allvarligt och eget.
Det förmedlar en tyst återhållen känsla av mänsklighet och andlighet.
Kanske otidsenligt, men något vi alla är i största behov av.
Utifrån de råa materialen arbetar hon fram sinnliga och naket utsatta former och ytor.
De inifrån verkande krafterna i skulpturerna skapar utåt tydliga rum.
Det handlar om integritet och ytterst om hur det är att vara människa.

Matti Kallioinen, Blodomlopp, 2019. Foto: Knotan.

Hans och Desy Vikstens Stipendium


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge Hans och Desy Vikstens Stipendium till Matti Kallioinen

för en konst som lekfullt och via estetisk mimesis låter betraktaren möta hans objekt och världar. Anspelande på tivoli, sci-fi, anime, klubbestetik och specifika former av
barnunderhållning, väcker de ett slags igenkänning. Med ett eget formspråk av skräck och humor bryter existentiella frågor in om tid, liv och den flytande gränsen mellan fiktion och verklighet.

Maria Luostarinen, från verket Numen Adest, 2019

Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris till Maria Luostarinen

för sitt arbete att göra det osynliga synligt. Saker framkallas med varsam omsorg och känslighet, som andar och djursekvenser vilka blir tydliga en begränsad tid.
Med lätt hand målar Maria Luostarinen fram tid, rum, gestalter, skeenden och röster.
Djurs kroppar och själar. Det som behöver bli beskrivet blir det.

Ragnar Persson, Vitvattnet, 2018.

Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris till Ragnar Persson

för sina melankoliska dystopier. Framför allt för att hans kärlek till motiven så tydligt känns. Det vilar en stillhet och tystnad i Ragnar Perssons arbeten och skogen är aldrig långt borta.
Nya vägar öppnas i de senare mer abstrakta keramiska verken där bilder framträder ur många lager av transparenta färger.

Karin Frostenson, Cat walk, 2008. Foto: Gunilla Körning.

Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris till Karin Frostenson

för sin fria och anspråkslösa hållning och ett motstånd som inspirerar. Hon rör sig mellan uttryckssätt med lätthet och i den transparenta färgskalan finns ofta en stark
kamplust och en styrka som övertygar.
Karin Frostensons kraftfulla och humoristiska tidiga arbeten är en viktig del av vår gemensamma bildhistoria.

Eva Larsson, IRIS, 2016.

Inez Leanders Belöning


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Inez Leanders Belöning till Eva Larsson

för ett ständigt rörligt och omprövande konstnärskap som utforskat och vidgat
rummets gränser genom skiftande utgångspunkter och föränderliga perspektiv.
I sina strikta bildkonstruktioner och olika tekniker har Eva Larsson undersökt makt och samhällsstrukturer, genusbaserad ojämlikhet och skapat rum för kritisk överblick av hegemonier inom konsten.

Arijana Kajfes, Blood is not Water, 2018. Foto: Björn Strömfeldt.

Inez Leanders Belöning


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge Inez Leanders Belöning till Arijana Kajfes

för ett konstnärskap som experimenterar med fysikaliska fenomen och i det för samman avancerade tekniska lösningar med gammalt hantverk. 
I den starka visuella gestaltningen som så tydligt kommunicerar med konkret fysisk närvaro kan vi möta någonting som tangerar varseblivningens gränser.
Arijana Kajfes verk, två- och tredimensionella eller överskridande dessa i form av performance, lyckas ta sig förbi språket, ja, själva varseblivningen, och låter istället i retningen, genom förnimmelsen, ett meddelande tränga fram.

Beth Laurin, Tillstånd VI, 1969-1970. Ingår i Moderna Museets samlingar. Foto Beth Laurin.

Göran Lagervalls Pris


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge Göran Lagervalls Pris till Beth Laurin

för ett konstnärligt mod och insisterande av kroppen som uttryck. Ett arbete med utgångspunkt i ”de polära motsatsernas dynamiska enhet”.
Med hennes egna ord: ”Det som skall sprängas, och trängas, sprängas och trängas….frigöras…”.
Beth Laurin är en pionjär inom feministisk konst och kroppskonst.

Marie-Louise Ekman, Rispa i rum, 2019. Foto: Per-Erik Adamsson.

Augusta, Oscar och Harry Höckerts Pris


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Augusta, Oscar och Harry Höckerts Pris till Marie-Louise Ekman.

Med en outsinlig energi rör sej Marie-Louise Ekman mellan måleri, assemblage, teater, film och radio. Hennes uttryck kan inte förväxlas med någon annans.
Vardagliga fantasier urartar och det mellanmänskliga drivs till sin spets.
I ett familjens rum finner hennes konstnärskap näring i människans högst privata bryderier och dilemman. Underfundig, överraskande, aldrig rumsren och högst relevant idag.

Gunilla Bandolin, Sky's Impression, 2001 från skulpturparken NMAC i Andalusien. Foto: NMAC.

Paul Hedqvists Belöning


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge Paul Hedqvists Belöning till Gunilla Bandolin

för ett rikt konstnärskap där hon ständigt sökt nya positioner inom skulpturgenren.
Tidiga arbeten har ofta en politisk inriktning, de senare har platsen och platsens material som en viktig utgångspunkt med tydlig inspiration från Land Art.
I sitt konstnärskap har Gunilla Bandolin utvecklat en rumsligt eftertänksam hållning med bildpoetiska värden.

Lars Kleen, Båt, 2018. Foto: Petter Antonisen.

Carl Christensen och Maria Lisa Ekmans Pris


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge Carl Christensen och Maria Lisa Ekmans Pris till Lars Kleen

för ett imponerande, djupt personligt uttryck i sitt arbete. Hans verk tycks springa fram ur tidernas begynnelse. Sinnrikt konstruerade skelettlika byggen ger en känsla
av växande urkraft i stilla rörelse. På en gång monumentalt och intimt.
I traditionella byggnadsmaterial, i direkt samspel med ljus och rum,
skapar Lars Kleen industriella miljöer i förvandling mot organiska tillstånd.

Leif Holmstrand, Friend of OLTA / Friend of Hekate, 2018. Foto: Grzegorz Fital.

Asmund och Lizzie Arles Skulptörpris


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Asmund och Lizzie Arles Skulptörpris till Leif Holmstrand

för att i spänningen mellan den egna kroppen, ordet och materialet skapa situationer
och platser där livets olika möjligheter visar sig genom skulptur och skulptural performans.
Till synes vanliga material och objekt förlorar sitt bruksvärde för att underkastas konstverkets
egen logik. I hans arbeten är varken det kusliga eller det komiska långt borta.

Omid Delafrouz, Morgon i WinWin-gården, 2016. Foto: Jean Baptiste Béranger.

Vera och Göran Agnekils Stipendium för yngre konstnärer


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge Vera och Göran Agnekils Stipendium för yngre konstnärer till Omid Delafrouz.

Med ett stort tålamod och samlande av olika referenser, bygger han en värld som
knyter samman populärkulturella fenomen med mänsklighetens mest fundamentala och urgamla myter.
Det visuella arbetet vilar på den bildade människans grund och verkar vilja vaska
fram det hårda sandkorn som tillåter målningen att fungera som en visuell encyklopedi.

Inez Jönsson, från utställningen The Horsetail, Sealed and Unsealed på Galleri Belenius 2019. Foto: Hanna Bergström.

Vera och Göran Agnekils Stipendium för yngre konstnärer


Konstakademiens Prisnämnd har beslutat att ge
Vera och Göran Agnekils Stipendium för yngre konstnärer till Inez Jönsson

för en konst i spänningsfältet mellan hantverk och måleri.
I en minimalistisk anda med enkla material skapar hon ett kraftfullt uttryck med mänskligt inkännande av möten i de nordiska skogarna.

Högtidssammankomsten 2020


Vid Kungl. Akademien för de fria konsternas Högtidssammankomst 14 februari 2020 närvarade H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia. 

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade ut Konstakademiens Priser, Belöningar och Stipendier.

Sittande från vänster: 
Preses Johan Scott
H M Drottningen 
H M Konungen 
Beth Laurin tilldelad Göran Lagervalls Pris

Mellanraden från vänster:
Leif Holmstrand tilldelad Asmund och Lizzie Arles Skulptörpris 
Eva Larsson tilldelad Inez Leanders Belöning
Vice preses Ann-Sofi Noring
Ständig sekreterare Isabella Nilsson
Matti Kallioinen tilldelad Hans och Desy Vikstens Stipendium
Arijana Kajfes tilldelad Inez Leanders Belöning
Marie-Louise Ekman tilldelad Augusta, Oscar och Harry Höckerts Pris
Kajsa Mattas tilldelad 2020 års Sergelpris
Karin Frostenson tilldelad Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris

Övre raden från vänster:
Ragnar Persson tilldelad Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris
Lars Kleen tilldelad Carl Christensen och Maria Lisa Ekmans Pris
Inez Jönsson tilldelad Vera och Göran Agnekils Stipendium för yngre konstnärer
Maria Luostarinen tilldelad Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris
Gunilla Bandolin tilldelad Paul Hedqvists Belöning
Omid Delafrouz tilldelad Vera och Göran Agnekils Stipendium för yngre konstnärer

X