Sök bidrag till monumental konst ur Hjalmar Wicanders fond

För “främjande av de bildande konsterna genom direkt beställning av eller genom bidrag till åstadkommande av verk av monumental eller dekorativ art i samband med någon staten icke tillhörande offentlig byggnad eller anläggning”.

Ansökan

Ansökan, skriftlig per post, som lämnas in av verkets beställare, skall vara åtföljd av skiss till konstnärlig lösning av det projekt för vilket bidraget begärs, samt sökt belopp.

Ansökan skall vara Konstakademien tillhanda senast 14/11 2018.

Märk ansökan ”Hjalmar Wicanders fond”.

Postadress:

Kungl. Akademien för de fria konsterna, Box 16317, 103 26 STOCKHOLM

Konstnärsstipendier hösten 2018

Den 5 september öppnar höstens ansökningsomgång av stipendier riktade till konstnärer. Ansökan görs digitalt och finns öppen under perioden 5-18 september 2018.
Sammanlagt fördelas ett knappt 30-tal stipendier:

UTSTÄLLNINGSSTIPENDIER
I stipendierna ingår möjligheten att presentera sitt konstnärskap inom de närmaste åren, samt en katalog som produceras inom Konstakademiens skriftserie.


RESE- OCH VISTELSESTIPENDIER

I Paris och Grez-sur-Loing under 2019.

ÖVRIGA STIPENDIER
Ett antal resestipendier samt stipendier på
belopp mellan cirka 15 – 60 000 SEK.

Klicka på den här länken för mer information och ansökan.

Goldin+Senneby skriver genmodifierad roman

Simon Goldin, verksam i konstellationen Goldin+Senneby med Jakob Senneby, har tilldelats Bernadottestipendiet för 2018. Konstnärsduon kommer att använda det till att genomföra projektet Fiktion/Mutation, där bioteknik och programmering kopplas samman med romanförfattande i ett utforskande av hur berättelser kan omforma vår upplevelse av ”det naturliga”.

Dagens bioteknik har blivit billigare och mer tillgänglig, precis som datorer i övergången från stordatorer, och det nya programmeringsspråket Cello gör det möjligt att skriva med DNA som kod. Det växer fram nätverk av amatörer, grupper för patienträtt och gräsrotsentreprenörer som startar egna icke-kommersiella laboratorier för biohacking, där de utvecklar allt från självlysande växter till open source-insulin för diabetiker.

I Fiktion/Mutation tar Goldin+Senneby fasta på genetisk inskription som en skrivande praktik och kopplar samman nätverk av biohackare och syntetiska biologer med en eller flera romanförfattare. Projektet kommer att resultera i en roman och en serie biologiska experiment, men det är precis som i duons tidigare arbete vägen dit som är det främsta målet, i form av gestaltningar, utställningar, offentliga laborationer och andra publika framträdanden.

– För att förstå grundläggande livsbetingelser i en tid då bakterier lär sig bryta ner plast, virus lär sig bota cancer, och grisar lär sig växa mänskliga organ föreslår projektet att vi själva måste bli mutanter. Om så bara i fiktionen. Bernadottestipendiet erbjuder oss ett sammanhang för att påbörja denna mutation, säger Simon Goldin.

Simon Goldin och Jakob Senneby har varit verksamma som Goldin+Senneby sedan 2004. De har gjort mer än 100 institutionsutställningar och finns representerade på Moderna Museet i Stockholm, Centre Pompidou i Paris och Museum of Modern Art i New York.

Stipendiet består av 150 000 kronor och tillgång till en ateljé på Konstakademien under ett år.

Sverige behöver ett Arkitekturmuseum

Med respekten i behåll kan inte Sverige lägga ner sitt arktitekturmuseum. Det skriver 15 högt uppsatta personer inom svensk arkitektur och kultur.

Utredningen Gestaltad livsmiljö är nu på remiss och föreslår total nedläggning av landets arkitekturmuseum (sedan 2012 kallat Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes). Under den senaste tioårsperioden har utredningarna och förslagen varit många. Samtidigt har ett kompakt försvar för ett museum för svensk arkitektur framförts, gång på gång. Ändå föreslår utredningen nu att museet läggs ner och ersätts av en ny myndighet med arbetsnamnet Gestaltad livsmiljö, som tar över dess budget och bibliotek. Museets övriga tillgångar styckas i bitar. Utställningsverksamheten upphör, samlingarna överförs till ”annat museum” (kanske Nationalmuseum eller Moderna Museet).
Läs hela SvD-artikeln här.

Marja-Leena Sillanpää tilldelas 2015 års stipendium ur Ragnar von Holtens Minnesfond.

Vid Konstakademiens sammankomst den 26 oktober delades 2015 års stipendium ut till Marja-Leena Sillanpää, med följande motivering:

Marja-Leena Sillanpää har trampat upp en alldeles egen stig i svenskt konstliv.

Hon låter sig inte placeras i någon genre: hon växlar obesvärat mellan teckning, installationer och objets trouvés; mellan text, ljud, video och performance.

I hennes vittförgrenade och aldrig sinande flöde framträder en precis psykologisk dramatik och ett tydligt sammanhållande tema: en drömsk sensibilitet för de dödas närvaro, mysteriet att inte längre vara och ändå vara.

Marja-Leena Sillanpää avlyssnar de bortgångnas närvaro med konstnärliga och i dubbel mening spirituella medel, alltid uppfinningsrika och upplivande.


Stäng meny
X