Bernadotteprogrammet 2019-2020

Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syftet att fördjupa akademiernas samverkan och ett akademiöverskridande arbete till gagn för forskare och yngre konstnärliga utövare.

Ett delmål är att varje stipendiat genom programmet ska ha kunnat utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete getts möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, ska erbjuda en möjlighet till akademisk fördjupning på doktorandnivå eller postdoktoral nivå. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i definierad projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats.

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till tvärvetenskaplig utveckling.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

Konstakademiens stipendiat 2019-2020 inom Bernadotteprogrammet disponerar den så kallade Hörnateljén på Fredsgatan 12 under stipendieåret samt erhåller ett ettårigt arbetsstipendium på 100.000 kronor utbetalat månadsvis. Stipendiet medger även möjligheter till utställningar, seminarier, konferenser m.m. i samverkan med de övriga akademierna och deras stipendiater.

Ansökan om stipendium

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Konstakademien varje år ett stipendium (upp till 100 000 kr) för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt med konstområdet som utgångspunkt.

Avgörande för bedömningen av ansökan är hur den sökande avser tillvarata och reflektera andra akademiers kompetensområden i sitt projekt.

Behöriga att söka är:

  • Doktorander och disputerade forskare inom konstnärlig forskning vid svensk konsthögskola, med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år.

Ansökan görs senast 13 januari 2019 och ska, förutom en beskrivning av det tänkta projektet, innehålla ett CV och examensbevis.

Ansökan görs digitalt via den här länken.

 

Goldin+Senneby skriver genmodifierad roman

Simon Goldin, verksam i konstellationen Goldin+Senneby med Jakob Senneby, har tilldelats Bernadottestipendiet för 2018. Konstnärsduon kommer att använda det till att genomföra projektet Fiktion/Mutation, där bioteknik och programmering kopplas samman med romanförfattande i ett utforskande av hur berättelser kan omforma vår upplevelse av ”det naturliga”.

Dagens bioteknik har blivit billigare och mer tillgänglig, precis som datorer i övergången från stordatorer, och det nya programmeringsspråket Cello gör det möjligt att skriva med DNA som kod. Det växer fram nätverk av amatörer, grupper för patienträtt och gräsrotsentreprenörer som startar egna icke-kommersiella laboratorier för biohacking, där de utvecklar allt från självlysande växter till open source-insulin för diabetiker.

I Fiktion/Mutation tar Goldin+Senneby fasta på genetisk inskription som en skrivande praktik och kopplar samman nätverk av biohackare och syntetiska biologer med en eller flera romanförfattare. Projektet kommer att resultera i en roman och en serie biologiska experiment, men det är precis som i duons tidigare arbete vägen dit som är det främsta målet, i form av gestaltningar, utställningar, offentliga laborationer och andra publika framträdanden.

– För att förstå grundläggande livsbetingelser i en tid då bakterier lär sig bryta ner plast, virus lär sig bota cancer, och grisar lär sig växa mänskliga organ föreslår projektet att vi själva måste bli mutanter. Om så bara i fiktionen. Bernadottestipendiet erbjuder oss ett sammanhang för att påbörja denna mutation, säger Simon Goldin.

Simon Goldin och Jakob Senneby har varit verksamma som Goldin+Senneby sedan 2004. De har gjort mer än 100 institutionsutställningar och finns representerade på Moderna Museet i Stockholm, Centre Pompidou i Paris och Museum of Modern Art i New York.

Stipendiet består av 150 000 kronor och tillgång till en ateljé på Konstakademien under ett år.


Stäng meny
X