Leif Bolter, ledamot i Konstakademien 1987, vice preses 2013, är från och med 2016 Konstakademiens preses. År 2007 förlänades han Prins Eugens medalj.

Han är född 1941, utbildad på Konsthögskolan under Arne Jones och Asmund Arle och därefter på Slade School of Fine Arts i London efter stipendium från British Counsil.

Som skulptör arbetar Leif Bolter ofta i gränslandet mellan skulptur, arkitektur och landskapsgestaltning. Många gånger i nära samarbete med arkitekter, byggare och tekniker i stora och komplicerade projekt såsom Södra Länkenprojektet med dess bergrum och ventilationstorn, Liljeholmens tunnelbanestation och bussterminal samt högbro för E4 över Sundsvallsfjärden – men också i miljöer inom vård och universitet: Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska universitetssjukhuset, S:t Göran och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Leif Bolter bedriver en utforskande och experimentell verksamhet med ljus, vind och vatten i samspel med rummet, platsen och landskapet. Anna Lindhs minnesmärke på Medborgarplatsen är en hyllning till hennes person med omgivningens ljus som bärare. Broar, deras form, symbolik, konstruktion och tekniska utmaningar ligger honom nära som skulptör. Han har hittills gestaltat och ritat nio broar som kommit till utförande.

Leif Bolter är representerad på Moderna Museet, konstmuseerna i Göteborg och Borås, Bildmuseet i Umeå, Statens Konstråd, Sveriges Riksdag, kommuner och landsting.

Stäng meny
X