Ledamöter

PRESIDIUM

Preses: Helena Tallius Myhrman
Vice preses: Klara Kristalova
Ständig sekreterare: Elisabeth Alsheimer Evenstedt

FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER

H.M. KONUNGEN
H.K.H. KRONPRINSESSAN

SÖK LEDAMÖTER 1735 -

Sök ledamotlista
Invalsår 1794
Namn Åkerström Jonas
Levnadsår (1759-1795)
Tidigare ledamot
Kategori Konstnär
Land
Övrigt Historiemålare, erhåller det första resestipendiet 1786