Stipendier för konststudenter och unga konstnärer

 

Härmed utlyser Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) 2018 års stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt stipendier riktade till unga konstnärer. Med ung konstnär avses den som har en konsthögskoleexamen (svensk eller utländsk) som inte är äldre än fem år (examensår 2013) och inte är född tidigare än år 1978.

Som grund för Konstakademiens bedömning kommer i första hand konstnärliga färdigheter/meriter beaktas och därefter särskilda behov.  Observera att det inte går att ladda upp rekommendationsbrev i ansökan och att sådana inte kommer att ligga till grund för tilldelning.

 Klicka här för att komma till ansökningsformuläret

Det digitala ansökningsformuläret är öppet 6 – 20 februari.

Var noga med att följa nedan angivna format och filstorlekar, vilka är angivna även i blanketten, för uppladdning av filer och bildmaterial:
– bilder i jpg-format om max 2 mb/ bild.
– direktlänk (ej lösenordsskyddad) till Youtube eller motsvarande med max 2 filmtrailers om max tre minuter vardera.
– CV laddas upp som PDF (max 2 sidor).
– ingen inlämning av fysiska verk

Examens- och studiestipendier
Studiestipendier söks av konststudenter under utbildning på främst masternivå vid svenska konsthögskolor. Observera att en särskild sektion i ansökan gäller ekonomi som måste vara komplett ifylld. Stipendium kan även sökas exempelvis för kostnadskrävande examensprojekt eller som studiemedel, för dem som av olika skäl inte har tillgång till eller begränsad möjlighet att söka studiemedel från CSN. Stipendier för examensprojekt söks av de med som avslutar sin mastersexamen våren 2018.

Arbets- och resestipendier
Här ingår arbets- och resestipendier, samt i något fall utställningsmöjlighet, med företräde för de som tar examen våren 2018, samt unga konstnärer under etableringsfasen, se villkor ovan.

Stäng meny
X