Isabella Nilsson valdes 2015 in som hedersledamot i Konstakademien och kommer närmast från Göteborgs konstmuseum som museichef. Isabella Nilsson har en gedigen erfarenhet av chefsuppdrag och att leda och utveckla konstinstitutioner, bl a vid Uppsala konstmuseum och Millesgården, liksom från konstnärliga processer i sitt arbete som curator för ett stort antal utställningar samt från media som kulturchef, kulturkritiker och redaktör vid dagspress och konsttidskrifter. 

Stäng meny
X