konstakademien_historia

Konstakademiens historia

Konstakademien grundades 1735 och var då främst en skola för teckning efter levande modell, men blev även en sammanslutning av etablerade konstnärer. Den förste ritläraren var Guillaume Taraval, ledare för de franska konstnärer som 1732 kallats till Stockholm för att arbeta med inredningen av det nybyggda kungliga slottet.
År 1775 fick akademien ett eget hus, skänkt av gjuteridirektören Gerhard Meyer. Detta hus var ritat av Nicodemus Tessin d.ä. och byggt omkring 1670.
Meyers hus, ”Mejan”, kom att ge namn även åt Konsthögskolan, trots att denna formellt skildes från Akademien 1978. Men konstnärsutbildning pågick på denna plats i dryga 200 år.
Idag används Akademiens elevateljéer av bland annat enskilda konstnärer.
Delar av Meyers hus finns inbakat i Akademiens nuvarande byggnad som har byggts ut två gånger. Första stora ombyggnaden skedde på 1840-talet under ledning av Fredrik Blom, då huset fick nya flyglar och en tredje våning med salar för utställningar och undervisning. Huset som vi ser det idag är ritat av den då unge arkitekten Erik Lallerstedt 1891. Förutom två nya våningar med ateljéer tillkom då också Högtidssalen och inte minst den pampiga hallen där de stora skulpturerna står, med segergudinnan Nike i centrum. Med Lallerstedts hus bebyggdes hela det omkringliggande kvarteret Uttern, ett passande namn för en tomt som delvis ligger på gammal sjöbotten.

Stäng meny
X