konstakademien_historia

Konstakademiens historia

Allt började med slottet och ett inredningsuppdrag 1735. Det nybyggda slottet skulle göras både vackert och funktionsdugligt och till det behövdes kvalificerade krafter. Dessa hittades och anlitades. Slutresultatet blev gott och därmed kunde allt ha slutat, om man inte hade sett något större värde. Det gjorde man, och istället för bara ett väl genomfört uppdrag blev det till en början på något större.
Kunskaperna i kombination med Gustavs III intresse för kultur och samhällsutveckling blev till en akademi.

X