Fredric Bedoire, hedersledamot i Konstakademien sedan 2007, är från 2016 ny vice preses i Konstakademien.

Han är född 1945, professor em. vid Kungl. Konsthögskolan, fil. dr i konstvetenskap vid Stockholms universitet 1974 och docent där 1975. Efter anställningar vid Stockholms stadsmuseum, Riksantikvarieämbetet och en kortare tid vid Utbildningsdepartementet har han helhjärtat ägnat sig åt undervisning för arkitekter i arkitekturhistoria; 1978-92 vid KTH och därefter fram till 2012 vid Konsthögskolans arkitekturskola.

Fredric Bedoire har vid sidan av detta varit en produktiv författare i arkitektur- och kulturhistoriska ämnen. Bland hans senare böcker kan nämnas Ett judiskt Europa. Kring uppkomsten av en modern arkitektur 1830-1930 (även utg i USA), Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige (även utg i Paris/Genève), Svenska slott och herrgårdar – en historisk reseguide, Hugenotternas värld. Från religionskrigens Frankrike till skeppsbroadelns Stockholm, Stockholms Byggnader (ny utökad upplaga), Restaureringskonstens historia samt nu senast tvåbandsverket Den svenska arkitekturens historia 1000 – 1800 och 1800 – 2000.

Stäng meny
X