Bolle Tham

Vid sammankomsten den 28 november 2016 valdes Bolle Tham in som ledamot i Konstakademien.

Bolle Tham är verksam vid Tham & Videgård Arkitekter som han grundade tillsammans med Martin Videgård i Stockholm 1999. De har sedan dess i sitt gemensamma arbete utforskat arkitekturens möjligheter på ett mycket framgångsrikt och nyskapande sätt vilket resulterat i både innovativa och egensinniga byggnadsverk som rönt stor uppmärksamhet även internationellt.
Deras omfattande produktion, som spänner från den mindre skalan till stora och komplexa byggnadsprojekt och stadsplanering, utmärks genomgående av en hög konstnärlig och teknisk förmåga. Viljan att kombinera en kontextuell analys med en stark och uttrycksfull arkitektur har genererat byggnader som är tydligt förankrade i såväl den specifika platsens historia som i sin samtid. Tham och Videgårds arbeten har belönats med ett flertal nationella och internationella utmärkelser.

Bland viktiga projekt märks den nya Arkitekturskolan på KTH (Kasper Salinpriset 2015), Kalmar konstmuseum (Kasper Salinpriset 2008), Moderna Museet Malmö (2010), Creek House (Sveriges Arkitekters Villapris 2015), Sommarhus på Lagnö (House of the Year 2014) och Trädhotellet i Harads.

Som en integrerad del av verksamheten undervisar och föreläser Bolle Tham på arkitekturskolor i Sverige och utomlands. Under läsåret 2014-2015 verkade han som gästprofessor vid Peter Behrens School of Architecture i Düsseldorf. Bolle Tham var ledamot i Stockholms Arkitektförenings styrelse 2004-2008 och är sedan 2013 ledamot i KTH Arkitekturskolans Strategiska råd.

Tham & Videgård deltar även regelbundet i utställningar internationellt, däribland ett flertal gånger på Venedigbiennalen, på Lissabons Arkitekturtriennal, Victoria & Albert Museum och Royal Academy of Arts i London, på Louisiana i Danmark och senast på La Galerie d’Architecture i Paris med separatutställningen The Operative Elements of Architecture.

Tidskriften El Croquis utkommer under våren 2017 med en monografi över Tham & Videgårds arbete.

Projektexempel:

Lagnö House, Tham & Videgård Arkitekter 2012 10
Creek House, Tham Videgård
Arkitekturskolan, Tham Videgård
Kalmar Konsthall TVH Ark 04/2008
Stäng meny
X