oktober 2017

14okt - 19novIdagBernadottestipendiaterna 2017 - Nicklas Randau & Marcus Matt(Idag) Studion, plan 4Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Konstakademiens ateljéstipendiater inom Bernadotteprogrammet 2017

Bernadotteprogrammet instiftades av de kungliga akademierna år 2016 med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag.

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien). Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inledde därmed en långsiktig samverkan med stipendiater utsedda av respektive akademi. Bernadotteprogrammet stöder mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden. Syftet är att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje stipendiat och projekt i någon form skall ha tillgång till minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer.

Marcus Matt
Marcus Matt är född 1992 i Dalköpinge, Skåne. Han tar sin masterexamen i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet, våren 2017. Dessförinnan studerade han måleri vid Östra Grevie Folkhögskola.

Motiveringen lyder:
Marcus Matt tilldelas 2017 års ateljéstipendium ur Axel Hirschs fond inom Bernadotteprogrammet för sin undersökande förnyelse av måleriets inneboende visuella och poetiska kvaliteter. Med stor uppmärksamhet pågår en process där verk och målare talar växelvis till varandra. Han vandrar för sökande målare en välbekant väg, men med en särskild lyhördhet för att låta såväl konstnären som verket höras i samklang med sin tid. Ett ateljéstipendium med mentorstöd kommer att ge Marcus Matt möjligheten till fördjupning och diskussioner över kunskaps- och generationsgränserna, som han bedöms kunna ta mycket väl vara på till gagn för konstlivet och målarkonsten.

Nicklas Randau
Nicklas Randau är född 1989 i Skåne. Han tar sin masterexamen i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet, våren 2017. Dessförinnan studerade han måleri vid Östra Grevie Folkhögskola.

Motiveringen lyder:
Nicklas Randau tilldelas 2017 års ateljéstipendium ur Axel Hirschs fond inom Bernadotteprogrammet för sitt förnimmande måleri som mentalt och inombordsligt taktilt urskiljer tystnaden som vilar runt omkring. Det är den hinnan som omger det väsentligen viktiga, kanske är den rentav verkligheten själv. Detta är det unika tillstånd som målaren pockande envisas med att övertyga dem som gömmer sig bakom texten om: det ordlöst innehållsliga. Nicklas Randau verk andas försiktigt och söker i mellanregistren av måleriska händelser på ett vis som förebådar att han har potential att bli en viktig representant för sin generation, en värdig deltagare i Bernadotteprogrammet.

Stäng meny
X