Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811). Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm. Därtill inbjuds till två promenader i Haga.

OBS! FÖRANMÄLAN KRÄVS
Fri entré men på grund av begränsat antal platser krävs föranmälan. Biljetter till föreläsningar och vandringar kommer att släppas åtta dagar före respektive arrangemang. Föranmälan görs här.

Välkommen att ladda ner en presentation av Vingslag över Haga.

FÖRELÄSNINGAR
Samtliga föreläsningar hålls klockan 15.00 i Konstakademiens Hörsal respektive lördag.

21/1 – KÄNSLOSAMHETER: OM DEN SENTIMENTALA PARKEN, SALONGEN OCH OPERASALONGEN FÖRELÄSNINGEN ÄR FULLBOKAD
Erik Wallrup, fil. dr, författare, forskningssekreterare och ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien. Pianist: Magnus Svensson

11/2 –TANKE SOM BLIR VERKLIGHET: DEN ENGELSKA PARKEN I SVERIGE FÖRELÄSNINGEN ÄR FULLBOKAD
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt, ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna

11/3 – FRÅN KUNGENS HAGA TILL EDELCRANTZ SKUGGAN – OM NÖJET OCH NYTTAN AV ENGELSKA LANDSKAP I HÖGAN NORD OBS! FÖRELÄSNINGEN ÄR FULLBOKAD
Ulrich Lange, ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

1/4 – HELLAS I HAGA. OM ANTIKEN, GUSTAV III OCH HAGAPARKEN
Anders Cullhed, professor, preses i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien FÖRELÄSNINGEN ÄR FULLBOKAD

6/5 – ARKADIEN SETT FRÅN BERGSHAMRA
Horace Engdahl, författare, ledamot av Svenska Akademien

10/6 – PÅ ANDRA SIDAN BRUNNSVIKEN: PARK ELLER VETENSKAPSSTAD PÅ NORRA DJURGÅRDEN
Jenny Beckman, FD från KTH och lektor i idé och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Kungl. Vetenskapsakademien

VANDRINGAR
29/4 – PROMENAD I GAMLA HAGA. PARK FÖR EN POLITISK GAMBLER
Christian Laine arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Kommittén för Gustavianska parken. Samling vid Haga södra grindar kl 15.00

17/6 – PROMENAD I NYA HAGA. LANDSKAP FÖR EN NY AUGUSTUS
Christian Laine arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Kommittén för Gustavianska parken. Samling framför Koppartälten kl 15.00

Stäng meny
X
KONSTAKADEMIEN HAR STÄNGT PÅ GRUND AV FEL I VÄRMESYSTEMET LÖRDAG 5 OCH SÖNDAG 6 NOVEMBER
TISDAG 21 MARS ÄR
BIBLIOTEKET STÄNGT
KONSTAKADEMIEN HAR STÄNGT IDAG
Torsdag 25 maj är Konstakademien stängd