Konstakademien förvaltar sedan lång tid ett antal stiftelser och fonder vars avkastning i form av stipendier och belöningar skall gå till konstnärer och arkitekter. Vissa av dessa är möjliga att söka medan andra, såsom pris och belöningar, delas ut av särskilda nämnder .

 

ARKITEKTSTIPENDIER HÖSTEN 2016
Nu öppnar höstens ansökningsomgång av stipendier riktade till arkitekter.

Ansökan görs digitalt via ansökningsformuläret Apply.se, där du också registrerar dig, och finns öppen under perioden 26 oktober – 9 november. Följande stipendier kan sökas och för ändamålet används en och samma digitala blankett:

Bo Edblad och Maureen Wells resestipendium för unga arkitekter
Stipendiet skall enligt testamentet varannan gång ges till arkitekt och varannan gång till konstsnickare som avslutat sina studier och som genom detta stipendium ges möjlighet att genomföra studieresor. I år ges stipendiet till arkitekter.
Märk ansökan, under ”Syfte”, med Bo Edblads och Maureen Wells stipendium. Beskriv resans ändamål i projektbeskrivningen.

Anders Mortners Arkitektfond
Vänder sig dels till yngre arkitekter som genom arbetsprover kan visa sig förtjänta därav, dels till mer etablerade arkitekter som behöver bidrag för ett särskilt projekt. Förutsättningen är att stipendiet används till resor, studier eller annan verksamhet utomlands.
Projektbeskrivningen är en obligatorisk uppgift. Ansökan underkänns om hänvisning görs till bilaga. Märk ansökan, under ”Syfte”, med Anders Mortners Arkitektfond.

Ivar och Anders Tengboms fond
Anslag för forskning, publikationer, uppmätningar eller jämförliga företag, gärna med ekologisk inriktning, med syfte att sprida kännedom om byggnadskonsten och dess värden. Bidrag gäller ej examensarbeten, studieresor eller konferensdeltagande.
Projektbeskrivningen är en obligatorisk uppgift. Ansökan underkänns om hänvisning görs till bilaga.
 Märk ansökan, under ”Syfte”, med Ivar och Anders Tengboms fond.

KKH
För arkitektstuderanden vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) och för dem som tagit examen 2016 finns ett antal rese- och projektstipendier tillgängliga att söka. Använd samma digitala ansökan som ovan. Märk ansökan, under ”Syfte”, med KKH, samt med ditt examensår.

______________________________________________________________________________

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.
Var även återhållsam med foton och kataloger. Fotografiskt material bör hålla god kvalitet.

Beslut meddelas tidigast i början av december.
Obs! Vi tar inte emot material per post.
______________________________________________________________________________

Bidrag till monumental konst ur Hjalmar Wicanders fond
För “främjande av de bildande konsterna genom direkt beställning av eller genom bidrag till åstadkommande av verk av monumental eller dekorativ art i samband med någon staten icke tillhörande offentlig byggnad eller anläggning”.

Ansökan
Ansökan, skriftlig per post, som lämnas in av verkets beställare, skall vara åtföljd av skiss till konstnärlig lösning av det projekt för vilket bidraget begärs, samt sökt belopp.
Ansökan skall vara Konstakademien tillhanda senast 11/11 2016.
Märk ansökan Hjalmar Wicanders fond.

Postadress är:
Kungl. Akademien för de fria konsterna,
Box 16317
103 26 STOCKHOLM

______________________________________________________________________________

221x172_logo

FRI ENTRE!

Utställningar

Tisdag – fredag 11 – 17
Lördag – söndag 12 – 16

Biblioteket

Tisdag – torsdag 13 – 18

KALENDERN

december 2016

Typ av Arrangemang:

Visa alla

mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

12nov - 11decnov 1211:00dec 11Speglingar och strömmar – Lennart Rodhe 100 år(november 12) 11:00 - (december 11) 16:00 Galleri ÖstTyp av Arrangemang:Utställning

12nov - 11decnov 1212:00dec 11Utställningsstipendiat Stina Stigell(november 12) 12:00 - (december 11) 16:00 Galleri Väst & AteljénTyp av Arrangemang:Utställning

december

12nov - 11decnov 1211:00dec 11Speglingar och strömmar – Lennart Rodhe 100 år(november 12) 11:00 - (december 11) 16:00 Galleri ÖstTyp av Arrangemang:Utställning

12nov - 11decnov 1212:00dec 11Utställningsstipendiat Stina Stigell(november 12) 12:00 - (december 11) 16:00 Galleri Väst & AteljénTyp av Arrangemang:Utställning

17dec - 5febdec 1711:00feb 5Fred Salmson11:00 - (februari 5) 16:00 Studion, plan 4Typ av Arrangemang:Utställning

17dec - 5febdec 1711:00feb 5von Holten-stipendiat Marja-Leena Sillanpää11:00 - (februari 5) 16:00 Galleri VästTyp av Arrangemang:Utställning