Rolf Schocks pris i de visuella konsterna 2017 tilldelas Doris Salcedo ”för hennes enastående förmåga att materiellt manifestera förlust och saknad. Hennes känsliga och djupt engagerade arbete berör de långvariga konsekvenserna av krig och dödligt våld och synliggör smärtan, sorgen och de efterlämnade tomrummen i själen, i hemmet och i hela samhällen”.

I tre decennier har Doris Salcedo närvarande och inkännande arbetat med skulptur, installation och ceremoniella interventioner i det offentliga rummet.

Skalan är monumental, Salcedo skapar tryckande tyngd och svindlande djup, men verken kan också vara så intima och spröda att de bara ska vidröras med en fingertopp – ett modigt och inkluderande konstnärskap som bygger på efterforskningar, minnen och vittnesmål. Aktionerna på offentliga platser har många medskapare. Salcedos verk är allmänmänskliga och drabbande även för de som inte känner till de ursprungliga händelser som dessa mäktiga verk berör.

Doris Salcedo är en colombiansk skulptör utbildad vid universiteten i Bogota och New York, som tilldelats en rad priser och utmärkelser för sitt djupt engagerade arbete.

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Elisabeth Alsheimer Evenstedt, intendent, Kungl. Akademien för de fria konsterna, +46 70 625 06 20, elisabeth.alsheimer@konstakademien.se.

Om priset

Rolf Schock, som vid sin bortgång 1986 efterlämnade en stor förmögenhet, uttryckte i sitt testamente att Kungl. Vetenskapsakademien ska utse en pristagare i logik och filosofi och en i matematik, att Kungl. Akademien för de fria konsterna ska utse en pristagare i en av de visuella konsterna och att Kungl. Musikaliska akademien ska utse en pristagare i en av de musikaliska konsterna.

Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation och från och med i år delas priset ut varje år.

Årets prisutdelning kommer att ske på Kungl. Vetenskapsakademien under en ceremoni den 14 november 2017. Mer information kommer att finnas på Kungl. Vetenskapsakademien.

Prissumman uppgår till 500 000 kronor per prisområde, sammanlagt 2 miljoner kronor.

Beslutet om prisen fattades den 11 januari (Logik och filosofi, Matematik), 2 februari (De visuella konsterna) och 6 februari (De musikaliska konsterna).

 

2017 års pristagare

De musikaliska konsterna

Saxofonisten och kompositören Wayne Shorter tilldelas Rolf Schockpriset i de musikaliska konsterna med motiveringen,

”I snart sex decennier har Wayne Shorter tillhört den progressiva jazzmusikens mest betydelsefulla kreatörer. En särpräglad röst, fri från mekaniska mönster och med ett omisskännligt inbjudande och humanistiskt tonfall. Han har genom sina improvisationer och kompositioner vidgat vårt vetande, och fördjupat vår sensibilitet, och den nyfikenhet som driver honom mot det ännu outforskade visar inga tecken på att avta. Wayne Shorters musikskapande är en upplysningsgärning.”

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Anna Cronström, Kungl. Musikaliska akademien, +46 8 407 18 02, anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se.

 

Logik och filosofi

Rolf Schockpriset i logik och filosofi 2017 tilldelas Ruth Millikan, University of Connecticut, USA,

”för hennes banbrytande teorier om evolutionära funktioner och biologiska grunder för tänkande och språk, vilkas förmåga att representera världen förklaras i termer av just sådana funktioner”.

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, +46 70 673 96 50, jessica.balksjo@kva.se.

 

Matematik

Richard Schoen, University of California, Irvine och Stanford University, USA, belönas med 2017 års Rolf Schockpris i matematik,

”för banbrytande arbeten inom differentialgeometri och geometrisk analys inklusive bevisen av Yamabes förmodan, förmodan om positiv massa, och den glatta sfär-satsen”.

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, +46 70 673 96 50, jessica.balksjo@kva.se.

 

De visuella konsterna

Rolf Schocks pris i de visuella konsterna 2017 tilldelas Doris Salcedo för hennes enastående förmåga att materiellt manifestera förlust och saknad. Hennes känsliga och djupt engagerade arbete berör de långvariga konsekvenserna av krig och dödligt våld och synliggör smärtan, sorgen och de efterlämnade tomrummen i själen, i hemmet och i hela samhällen.

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Elisabeth Alsheimer Evenstedt, intendent, Kungl. Akademien för de fria konsterna, +46 70 625 06 20, elisabeth.alsheimer@konstakademien.se.

 

Mer information om de seminarier som ordnas i samband med prisutdelningen finns på:

http://www.musikaliskaakademien.se/kalendarium/kalendarie/schockprisseminarium.2310.html

www.kva.se/LogicandPhilosophy2017

www.kva.se/SchockMathematics2017

Stäng meny
X