Beslut konstnärsstipendier 2016

Konstakademien har fattat beslut om fördelning av konstnärsstipendier utifrån årets andra ansökningsomgång 2016. Sammanlagt sökte 570 konstnärer stipendier inom de olika tillgängliga kategorierna: utställningsstipendier, resestipendier, vistelsestipendier samt övriga.

Sammanlagt har nära 1,2 miljoner kronor fördelats på 28 stipendier.

Fond/stiftelse Stipendiat Belopp
 Och

Utställningsstipendier

Bonniers Karin Karlsson  115 000
Bonniers Iwo Myrin  115 000
Hellström-Lind Lars Eriksson 115 000
Hellström-Lind Amalia Årfelt 115 000
 Och

Resestipendier

E Bergs Daniel Hoflund 57 500
E Bergs Cecilia Brandt 57 500
E Bergs Jens Fröberg 57 500
E Bergs Christina Henrysson 57 500
Hökerberg- Hecht (B-fond) Johan Widén 48 000
 och

Vistelsestipendier

Paris 2 mån, jan-feb Johan Lundin 15 000
Paris 2 mån, mars-april Klara Källström 15 000
Paris 2 mån, maj-juni Sarah Tjäder 15 000
Paris 2 mån, juli-aug Natalie Sutinen 15 000
Paris 2 mån, sept-okt Lisa D Manner 15 000
Paris 2 mån, nov-dec Eva R Kernell 15 000
Paris 6 mån, juli-dec Arijana Kaijfes 25 000
Grez-sur-Loing, 2 mån, jan-feb Jan Runefelt 15 000
Grez-sur-Loing, 2 mån, mars-april Christian Saldert 15 000
Grez-sur-Loing, 2 mån, maj-juni Johan Frid 15 000
 och

Övriga

Åkermans Malin Boghult  8 000
O & J Hullgrens Kristina Matousch  60 000
I Strömers Andreas Johansson 48 000
Simone de Dardel Malin Boghult 10 000
Kinmanssons Johanna Karlsson 26 000
Rosencrantz Per Alvar Nilsson 14 000
Otte Sköld Eva Kerek 18 000
Nordings Susanne Larsson 29 000
Hemmars Birgitta Martin 22 000

Stäng meny
X