Kongl. Ritarakademien, Sveriges äldsta nationella akademi, grundades på Stockholms slott den 10 mars år 1735. Undervisning i teckning för blivande målare, skulptörer och arkitekter anordnades. Teckningen var och är grunden för analysen, förståelsen, idéerna och skapandet. Det kungliga intresset för de visuella konsterna är sedan Konstakademiens första början obrutet.
Nu återupptas även en tradition från den nära historien genom att skapa en stipendietävling med tillhörande utställning på Kungliga Slottet som knyter an till Unga Tecknares årliga utställningar på Nationalmuseum, vars deltagare fick sin särskilda uppskattning och uppmuntran av Hans Majestät Konungens farfar, Kung Gustav VI Adolf.
DEN TÄNKANDE HANDEN är titeln för återkommande teckningstävling som vänder sig främst till unga konstnärer och arkitekter även under utbildning.
Syftet är att uppmärksamma den särskilda kunskap som samspelet mellan öga och hand ger, för att utveckla tänkandet och den kreativa förmågan. Avsikten är att höja statusen på visuell gestaltning.
När teckning inte längre finns som obligatoriskt ämne i skolan förlorar unga människor möjlighet att tidigt utveckla dessa färdigheter som en egen form av tänkande. Teckning som hjälpmedel är dock inte förbehållet konstnärer och arkitekter. För att ta dagens bildsamhälle på allvar krävs att fler yrkesgrupper får del av detta sätt att söka kunskap. Teckning är den goda berättelsens medium och ger grunden för att beskriva komplicerade begrepp och sammanhang.
Utvecklingen av unga människors färdigheter kräver att en kreativ och abstrakt föreställningsförmåga uppmuntras oavsett ämne och inriktning. Den underlättas av en förståelse för och insikt om tecknandets betydelse. Tecknandet och därmed tänkandets process söker svaren på vad som verkligen är viktigt, på vad som är väsentligt.
DEN TÄNKANDE HANDEN är ett projekt som är planerat att återkomma årligen under cirka tio år.

Stäng meny
X