Ett nytt sätt att köpa böcker

Genom Skrifter vill Konstakademien ge utrymme för nya texter och samtidigt tillgängliggöra äldre. I första hand syftar satsningen till att lyfta fram essäer i allmänhet och texter om konst- och konstkritik i synnerhet.

All beställning sker via länken nedan. Böckerna trycks digitalt, som beställtryck, och skickas direkt hem till beställaren. Räkna med en dryg veckas leveranstid.

Blädderex finns i Konstakademiens bibliotek.

Läs en recension av Dialogen.

Läs en recension av Diminutiver.

Här kommer du till den digitala bokhandeln.

 

Böcker till salu i biblioteket

Som en föregångare till Skrifter finns en mindre samling titlar till salu i Konstakademiens bibliotek. Böckerna finns för påseende och kan också köpas där.
Denna samling böcker kommer inte att förnyas eller utökas utan samtliga tillkommande titlar kommer att säljas via Skrifter.

Här kommer du till bibliotekets bokhandel.

Stäng meny
X